CÔNG TRÌNH: BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN

ĐỊA ĐIỂM: KHU DÂN CƯ ĐÔNG NAM – HUYỆN BÌNH SƠN

CHỦ ĐẦU TƯ: ANH VINH – CHỊ TUYỀN

NĂM HOÀN THÀNH: 2020